Muutos ja irtisanominen

Kun haluat muuttaa kerhoaikaa tai irtisanoa paikan, ota yhteys ohjaajaan ja tee kirjallinen irtisanominen tai ajan muuttaminen perusteluineen lomakkeella tai sähköpostitse, lähetä tiedoksi myös iltapäivätoiminnan koordinaattorille Anne Lindholmille (anne.ch.lindholm@porvoo.fi.) Kerhopaikan irtisanomisaika on vähintään kalenterikuukausi ennen muutoksen alkua. Kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun.

 

Kerhoaikaa voi muuttaa ainoastaan kerran lukuvuodessa. Kerhoaikamuutos astuu voimaan heti seuraavan kuukauden aikana.

 

Muutos/Irtisanomislomake